Eerstelijnspsychologe NIP

Pedagoge

EMDR practiner

De eerstelijnspsychologenpraktijk

Wanneer naar een eerstelijnspsycholoog ?

Kenmerkend voor de hulpverlening in de eerstelijn is een probleemgerichte aanpak.

De behandeling is kortdurend: 5 tot 12 sessies. Iedere huisarts kan u naar mijn praktijk doorverwijzen.

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om hulp te zoeken:

 • klachten zoals somberheid, angsten, piekeren, schuldgevoelens  
 • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, hyperventilatie, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
 • negatief zelfbeeld
 • problemen met werk en studie zoals stress, burn-out, faalangst
 • problemen die verband houden met een bepaalde leeftijdsfase zoals puberteit, moeite hebben met ouder worden, niet meer aan het arbeidsproces deelnemen
 • het verwerken van en het leren omgaan met ingrijpende ervaringen, zoals een verkeersongeluk, gepest zijn, verlies van dierbaren.
 • zingevingsvragen, ervaringen van uitzichtloosheid en doelloosheid in het leven, problemen met rouwverwerking
 • relatieproblemen
 • problemen bij kinderen, jongeren en hun ouders zoals angsten, gedrags- en identiteitsproblemen, opvoedingsproblemen

Visie

Therapie zien we als samen op weg gaan.
Het doel is om met veerkracht en plezier op je eigen benen verder te kunnen.
Tijdens dit proces sluiten we zoveel mogelijk aan bij jouw belevingswereld en proberen we door te "spiegelen" en te "confronteren" het inzicht in jezelf te vergroten.

De mens leeft en ontwikkelt zich in relatie met anderen en "het andere" (natuur, geloof, muziek, kunst........) 
Het is van belang de manier te onderzoeken waarop jij contact maakt met je omgeving.
Zo kun je ontdekken hoe jouw persoonlijke ontwikkeling vorm kan krijgen binnen dit contact zodat je authentiek in het leven kunt staan.

Voelen en denken zijn twee belangrijke begrippen in ons bestaan.
In onze cultuur is bij veel mensen de verbinding met hun gevoelswereld onderbroken. We zitten gevangen in piekeren en zijn deels afgesloten van onze emotionele en lichamelijke ervaringen. Deze ervaringen komen dan tot uiting in de vorm van pijn of klachten, zoals vermoeidheid of lusteloosheid.

EĆ©n van de methoden van werken is via lichamelijk gewaarzijn het contact herstellen met de emotionele "binnenwereld", zodat levenslust en vitaliteit worden hersteld.

Van belang voor dit herstel zijn het inzicht krijgen in patronen die je hebt aangeleerd in het omgaan met de "buitenwereld", en het ontdekken dat je daarin keuzes kunt maken.

Werkwijze

Na aanmelding wordt op korte termijn (in principe binnen 3 weken) een eerste afspraak gemaakt. In een intakegesprek worden de klachten, de hulpvraag en de persoonlijke situatie in kaart gebracht. Daarna wordt een behandelvoorstel gedaan en soms ook een advies gegeven voor verwijzing naar de specialistische ggz of andere hulpverleners.

Vervolgens vinden er een aantal behandelsessies plaats. Aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats, en wordt er schriftelijk terug gerapporteerd naar de huisarts (als u daar toestemming voor geeft).

Behandelmethoden:

 • Als eerstelijnspsycholoog (generalistische basis ggz)werken we generalistisch, d.w.z. we maken gebruik van diverse methoden van behandeling
 • lichaamsgerichte methoden, bv ontspanningsoefeningen
 • mindfulness (aandacht gerichte cognitieve therapie)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • cognitieve (gedrags) therapie
 • systeemtherapie

Soms maken we gebruik van (psychologische) testen om de problematiek in kaart te brengen.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met huisartsen, praktijk-ondersteuners van de huisartsen ( POH ), collega's psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners.

Indien er sprake is van doorverwijzing, b.v. naar de gespecialiseerde GGZ of doorverwijzing voor uitgebreid diagnostisch onderzoek, kan ik u via mijn netwerken helpen om hiervoor op de juiste plek te komen.

Ik geef aan een aantal collega's supervisie en neem zelf deel aan diverse intervisiegroepen.

Klachten

Indien u vindt, dat er iets niet goed is verlopen, waardeer ik het, als u dit met mij bespreekt.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging, de NIP (www.psynip.nl)

Aanmeldingsformulier

Afspraken en cliƫntengegevens

Vul hieronder het contactformulier in, en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL Certificaat. Wij voldoen hieraan.

Naam en voorletters
Vul uw voorletters en achternaam in

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum
Vul uw geboortedatum in

Adres
Vul uw adres in

Uw postcode en woonplaats
Vul uw postcode en woonplaats in

Uw telefoonnummer thuis
Vul een telefoonnummer in

Mobiel telefoonnummer

Uw e-mail adres
Vul een geldig e-mail adres in

Uw Burgerservicenummer (BSN)
Vul uw Burgerservicenummer in

Naam verzekering
Vul de naam in van uw verzekering

Huisarts
Vul de naam in van uw huisarts

Vestigingsplaats huisarts
Vul de plaatsnaam in van uw huisarts

Uw vraag / opmerking

Our website is protected by DMC Firewall!