Eerstelijnspsychologe NIP – Pedagoge – EMDR practitioner

Verzekeringen en vergoedingen

Consulten in de generalistische basis ggz worden ondergebracht in een aantal “behandel producten”

  1. Oriënterend gesprek en / of doorverwijzing naar de specialistiche GGZ of terug verwijzing naar de huisarts (max. 2 gesprekken).
  2. Korte behandeling ( max. 5 gesprekken).
  3. Middellange behandeling (max. 8 gesprekken)
  4. Intensieve behandeling (max. 12 gesprekken)

Bijbehorende NZA tarieven voor 2021:

  1. € 228,04
  2. € 522,13
  3. € 885,01
  4. € 1380,49

Niet alle klachten / problemen worden door de verzekeraar vergoed. Niet vergoed worden relatie-problemen, werkgerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen.

Voor elk “product” heeft de overheid een maximum aantal minuten bepaald met bijbehorend max. tarief. Bij een contract van de psycholoog met de zorgverzekeraar bepaalt de zorgverzekeraar dat tarief. Bij geen contract met de zorgverzekeraar betaalt u zelf de rekening aan de psycholoog (NZA tarief), en kunt u de rekening zelf indienen bij uw verzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de verzekeraar. Wel geldt het wettelijke eigen risico van € 385,- (2021)

Met ingang van 1 januari 2019 is het consult tarief € 95,-. per sessie van 45 minuten. Dit tarief wordt gehanteerd als de behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekeraar.

Niet nagekomen afspraken, of afspraken die niet op tijd (werkdag minimaal 24 uur ) zijn afgezegd worden in rekening gebracht ( € 60,-)

De praktijk heeft voor 2021 contracten met: CZ  

Scroll naar top